Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά

Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής έγιναν στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Οι αλλαγές αφορούν την ποινή κλεισίματος επιχειρήσεων για περιπτώσεις συστηματικών παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας, τη διαταγή πληρωμής για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, την ηλεκτρονική ειδοποίηση σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης και τη μεταβολή της σύμβασης με ευθύνη του εργοδότη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον εργαζόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εργασίας καταγράφονται ως εξής:

1. Απόσυρση του άρθρου 45: Το άρθρο αποσαφήνιζε ότι τυχόν ουσιαστικές μεταβολές στη σύμβαση ενός εργαζόμενου θα είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τον ίδιο. Με την εξέλιξη αυτή, μένει ανοιχτή η ερμηνεία των μεταβολών που θα θεωρούνται άκυρες ή όχι με βάση παλαιότερη Κοινοτική Οδηγία.

2. Διαταγή πληρωμής: Πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, θα προηγείται η αποστολή εξωδίκου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον εργοδότη μια μικρή χρονική περίοδος, έως δέκα ημέρες, που μπορεί να καταβάλει τα δεδουλευμένα χωρίς να χρειαστεί η έκδοση διαταγής πληρωμής. Επιπροσθέτως, δεν ισχύει η έκδοση διαταγής πληρωμής, άρα και η ευθύνη με την προσωπική περιουσία των επιχειρηματιών για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

3. Κλείσιμο επιχείρησης: Η συστηματική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας τιμωρείται με κλείσιμο της επιχείρησης για λίγες ημέρες. Η αλλαγή που έγινε στο νομοσχέδιο προβλέπει ότι στην περίπτωση αλυσίδας επιχείρησης, το κλείσιμο πραγματοποιείται μόνο στο υποκατάστημα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις και όχι στο σύνολο της επιχείρησης.

4. Οικειοθελής αποχώρηση: Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης ο χρόνος ηλεκτρονικής ειδοποίησης μειώνεται από τις οκτώ ημέρες στις δύο. Με την προσθήκη που κατατέθηκε, ο χρόνος της ειδοποίησης προσδιορίζεται στις τέσσερις ημέρες και η αιτιολόγηση γι’ αυτή την αλλαγή είναι ότι έτσι θα περιοριστούν τυχόν προβλήματα με τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Εν τούτοις διατηρείται η υποχρέωση την οικειοθελή αποχώρηση να την συνυπογράφει και ο εργαζόμενος που αποχωρεί από την επιχείρηση.