Με μισθό κάτω από 400 ευρώ 585.572 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση

Στα 397,67 ευρώ διαμορφώνεται ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο ημερομίσθιο στα 23,70 ευρώ για 585.572 άτομα που εργάζονται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), τα οποία στηρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που κατατέθηκαν το Νοέμβριο του 2016. Τα δεδομένα αφορούν 259.393 άνδρες και 326.179 γυναίκες που εργάζονται με όρους μερικής απασχόλησης.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,28 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,10. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,54 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.196,30 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,27 ευρώ.

Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2016 διαπιστώνεται ότι:

 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,59%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 14,27% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15%.

 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,75%.

 • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,61%.

 • Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,01% σε 45,86%.

 • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,37%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,08%.

 • To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,83% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,62%.

 • Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,27%.

 • Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,34%.

Σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2016 διαπιστώθηκαν τα εξής:

 • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,45%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 5,28%.

 • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 15,26%.

 • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,51% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,20%.

 • To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,07%.

 • Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,92% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,44%.