Με μισθό μόλις 394,13 ευρώ 550.000 εργαζόμενοι

Τους μισθούς πείνας στη μερική απασχόληση, η οποία θυμίζουμε ότι το Σεπτέμβριο έφτασε στο 60,1% του συνόλου των προσλήψεων, αναδεικνύουν με τον πιο καθαρό τρόπο τα επίσημα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Πρόκειται για μισθούς που τις περισσότερες φορές δεν επαρκούν ούτε γα τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Με βάση, λοιπόν, τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ τον Ιανουάριο του 2017 από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση τον Ιανουάριο του 2017 ήταν στα 394,13 ευρώ, δηλαδή, πολύ πιο κάτω από τον κατώτατο βασικό μισθό, ενώ το μέσο ημερομίσθιο ξεκινά από τα μόλις 23,74 ευρώ.

Αντίστοιχα για την πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται στα 51,47 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.203 ευρώ.

Συνολικά υποβλήθηκαν ΑΠΔ για 1.751.949 εργαζόμενους, αριθμός που συγκρινόμενος με το Δεκέμβριο του 2016 δείχνει ότι οι ασφαλισμένοι στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 5,14%.

Επίσης, ο ένας στους τρεις εργαζόμενους, δηλαδή, 554.679 εργαζόμενοι ή το 31,66%, δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι έχουν μέσο μισθό 394,13 ευρώ!

Αναλύοντας περισσότερο τα στοιχεία απασχόλησης, προκύπτει ότι υποβλήθηκαν ΑΠΔ από 223.683 κοινές επιχειρήσεις και 7.212 από οικοδομοτεχνικά έργα. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,19% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης το 22,30% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,35% έως 39 ετών. Το 73,43% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών και το 16,91% είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 23,14% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 14,33% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 13,37% στα «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Από όσους έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 23,6% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Από όσους έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας της ΕΕ, το 23,15% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 24,99% για όσους έχουν αλβανική υπηκοότητα, που επίσης εργάζονται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Ανά κατηγορία επαγγέλματος, οι περισσότεροι που εργάζονται στις κοινές επιχειρήσεις (23,24%) είναι υπάλληλοι γραφείου. Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειονότητα (48,34%) απασχολούνται ως «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες».