Με τη νέα χρονιά η εκκίνηση για δύο προγράμματα απασχόλησης – Από κοντά και η Κοινωφελής Εργασία

Το νέο έτος θα σηματοδοτήσει την αφετηρία για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης. Το πρώτο αφορά τις επιπλέον 50.000 θέσεις επιδοτούμενης εργασίας. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα για τη λεγόμενη «πρώτη πρόσληψη» που αφορά νέους 18 – 29 ετών. Όλα αυτά ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα και ένα τρίτο πρόγραμμα, αυτό της Κοινωφελούς Εργασίας με τους 25.000 ωφελούμενους, με προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας, που ακόμα δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων αιτήσεων.

Ακριβέστερα, όπως έγινε γνωστό το υπουργείο Εργασίας, οι 100.000 θέσεις απασχόλησης, με επιδότηση, που παρείχε η Κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου 2020, καλύφθηκαν. Έτσι, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νέα ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό για τις επιχειρήσεις, από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Οι αιτήσεις ένταξης θα μπορούν να υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα, από το νέο έτος, θα παρέχει άλλες 50.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Επιπροσθέτως, από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο». Πρόκειται για το πρόγραμμα που προσφέρει 100 ευρώ το μήνα για ένα εξάμηνο στους εργοδότες και τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας επιδότησης.Οιεπιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο εργαζόμενο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, επίσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  Οι επιχειρήσεις –εφόσον το επιθυμούν-  θα μπορούν να ενταχθούν παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο  πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο»  και στο πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.