Με τους όρους της χώρας στην οποία μετακινούνται θα αμείβονται οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι!

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της Ε.Ε. θα λαμβάνουν πλέον ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας που υπερψηφίστηκε με 456 ψήφους υπέρ, 147 κατά και 49 αποχές, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Πέρα από τις νομικές διατάξεις, όπως αναφέρεται, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις. Μέχρι στιγμής, αυτό συμβαίνει μόνο στον τομέα των κατασκευών.

Προβλέπεται, επίσης, πως τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν θα αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες, σύμφωνα με τη νέα οδηγία, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και τηρούν τους εθνικούς κανόνες.

Η μέγιστη περίοδος απόσπασης ορίζεται στους 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα υποδοχής, αλλά θα αρχίσουν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής που αφορούν τις συνθήκες εργασίας.

Σε περίπτωση πλασματικής απόσπασης, για παράδειγμα από μια εταιρεία που παρουσιάζει για έδρα της μία ταχυδρομική θυρίδα, επισημαίνεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι προστατεύονται, τουλάχιστον, από τους όρους της παρούσας οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους.

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας θα εφαρμοστούν στον τομέα των μεταφορών μόλις τεθεί σε ισχύ η ειδική τομεακή νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει η οδηγία του 1996.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να μεταφέρουν τις διατάξεις της νέας οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ