Μισθοί εξαθλίωσης: 1 στους 3 εργαζόμενους παλεύει να ζήσει με 391 ευρώ μικτά το μήνα! – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Αποκαλυπτικά και αποκαρδιωτικά είναι τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία δείχνουν ότι το 29,88% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις, εξαιτίας της μερικής απασχόλησης παίρνει μισθό μόλις 391,32 ευρώ το μήνα.

Του Χάρη Δημητρίου

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται από την ανάλυση των δεδομένων της απασχόλησης που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ, μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στον φορέα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όπως φαίνεται, η πλήρης απασχόληση παρουσίασε μικρή βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά δεν συνέβη κάτι ανάλογο με το μέσο μισθό, ο οποίος υποχώρησε κατά 1,23% μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Το στοιχείο αυτό προβληματίζει τους υπεύθυνους στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, (ΓΓΚΑ) καθώς υποκρύπτει τον κίνδυνο οι νέες θέσεις εργασίας, ακόμα και αν είναι με όρους πλήρους απασχόλησης, να είναι πολύ χαμηλής αμοιβής, άρα και ποιότητας…

Άλλωστε το 60,9% των εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στον ΕΦΚΑ λαμβάνει αμοιβές που δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ το μήνα μικτά. Επίσης, μόλις το 21,4% των εργαζομένων παίρνει από 1.001 έως 1.500 ευρώ μικτά σε μηνιαία βάση…

Πάντως, τα στοιχεία των ΑΠΔ δείχνουν ότι μέσα σε ένα έτος διαπιστώθηκε αύξηση 5,13% των ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις. Ανά σύμβαση, η πλήρης απασχόληση ενισχύθηκε το ίδιο διάστημα κατά 7,38% και κατά 1,37% η μερική απασχόληση.

Ο μέσος μισθός τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 1.160,91 ευρώ μικτές αποδοχές και αντίστοιχα το μέσο ημερομίσθιο 50,27 ευρώ για τους ασφαλισμένους που δούλευαν με όρους πλήρους απασχόλησης. Αν όμως ελεγχθούν οι μισθοί για όσους εργάζονταν υπό συνθήκες μερικής απασχόλησης, φαίνεται ότι ο μέσος μισθός είναι μόλις 391,32 ευρώ και το ημερομίσθιο 23,66 ευρώ, αντιστοίχως.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που προκύπτουν από τις ΑΠΔ που κατατίθενται στον ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα στον ιδιωτικό τομέα είναι ή υπάλληλοι γραφείου ή πωλητές. Υπάρχει ακόμα ένα 13% που δουλεύουν ως ανειδίκευτοι εργάτες και ένα 12% που είναι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί.