Μισθός – ελεημοσύνη μόλις 310 ευρώ το μήνα για 613.119 εργαζόμενους!

Συνεχίζουν να προκαλούν σοκ τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, αναδεικνύοντας ένα περιβάλλον εργασίας που μόνο τοξικό μπορεί να χαρακτηριστεί για το 1/3 των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με μόλις 310 ευρώ το μήνα, ποσό πολύ πιο κάτω, δηλαδή, από τα 360 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό το Φεβρουάριο του 2018, ο αριθμός των ασφαλισμένων – μισθωτών οι οποίοι δηλώθηκαν στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.958.122 άτομα, εκ των οποίων 1.926.172 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.950 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Το δραματικό στοιχείο αφορά στον αριθμό όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, οι οποίο το Φεβρουάριο μειώθηκαν ελαφρώς στα 613.119 άτομα, από 626.079 τον Ιανουάριο και 646.079 το Δεκέμβριο του 2017. Αντίστοιχα ο μεικτός μισθός για τους 613.119 μερικώς απασχολούμενους το Φεβρουάριο του 2018 ήταν 378,21 ευρώ (περίπου 310 ευρώ καθαρά), από 393,80 ευρώ τον Ιανουάριο και 397,61 ευρώ το Δεκέμβριο του 2017.

Ποιο αναλυτικά, στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,80 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,92 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,35.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,71 € και ο μέσος μισθός σε 1.166,24 €, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,55 € και 378,21 €.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,20 € και ο μέσος μισθός 536,67€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,05% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,41%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,11% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,12%.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2018 με Ιανουάριο 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,03%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,75% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,12%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,47%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,83%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,07% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,84%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,52% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,30%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,34% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,22%.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2018 με Φεβρουάριο 2017

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11,44%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,00% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 11,25%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 13,01%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,06%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,97%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,50% σε 46,20%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,29%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,22%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,27%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,20% και στο σύνολο κατά 1,27%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,56% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,42%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,57%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,27%.