Ξανά στο ΣτΕ το θέμα των απόφοιτων Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Σε νέα κρίση παραπέμπεται η εγγραφή των αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία είχε απορριφθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των δικηγόρων.

Ειδικότερα, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (7μελής σύνθεση) με τις υπ΄ αριθμ. 3099-3114/2017αποφάσεις του, έκανε δεκτές τις αιτήσεις αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα πτυχία των οποίων είχαν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Νομικών Σχολών των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αντίθετα, η επιτροπή αξιολόγησης των δικηγόρων (αποτελείται από δικηγόρους διαφόρων Δικηγορικών Συλλόγων) απέρριψε το αίτημα εγγραφής τους στα μητρώα των ασκουμένων δικηγόρων.

Το ΣτΕ ακύρωσε τις αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης και ανέπεμψε τις υποθέσεις αυτές για νέα κρίση στην ίδια επιτροπή, κρίνοντας ότι η επιτροπή αξιολόγησης δεν αρκέστηκε να εξετάσει εάν οι 4ετούς φοίτησης τίτλοι σπουδών είναι προσαρμοσμένοι στην «κατεύθυνση του Ελληνικού Δικαίου», αλλά προέβη σε ολική επανεξέταση, κάτι που είχε ήδη γίνει από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δηλαδή, η επιτροπή αξιολόγησης εισήλθε στο έργο του εν λόγω Οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ -Π.Τσ.