Ξενοδοχείο επιχείρησε να καθιερώσει πρόστιμα σε εργαζόμενους αν έκαναν παράπονα οι πελάτες!

Ξενοδοχείο στην Κω ζήτησε από εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες περιελάμβαναν όρους που αντέβαιναν στην εργατική νομοθεσία, καθώς προέβλεπαν ποινές και πρόστιμα εις βάρος των εργαζομένων σε περίπτωση δυσαρέσκειας πελατών της επιχείρησης.

Μετά από καταγγελία του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων Κω και παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η επιχείρηση στην Κω απέσυρε τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που είχε παρουσιάσει προς υπογραφή στους εργαζόμενους.

Η απόσυρση των συμβάσεων έγινε μετά από την εργατική διαφορά που διενήργησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μεταξύ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων Κω και των εκπροσώπων της επιχείρησης.