ΟΑΕΔ: Από σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για την πρόσληψη 490 ατόμων εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Οργανισμού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) που αφορά στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (4ωρη απασχόληση – 24μηνης διάρκειας) για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων καθορίζεται από σήμερα Τετάρτη 3/4/2019 και ώρα 7.30 π.μ. μέχρι και την 12/4/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παρακάτω: