ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν σε 3.400 οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατάρτισης της Google Ελλάδας – Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

Στους 3.400 έφτασαν οι τελικοί ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης που πραγματοποιούν από κοινού ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εκτός από την κατάρτιση (75 ώρες), περιλαμβάνει και την απασχόληση για έξι μήνες σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, με μισθό 550 ευρώ καθαρά για εξάωρη εργασία και έτυχε πολύ μεγάλης ανταπόκρισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.000 αιτήσεις που υπερκάλυψαν το αρχικό όριο των 3.000 θέσεων που είχαν προκηρυχθεί. Γι’ αυτό και ο ΟΑΕΔ συμφώνησε με την Google Ελλάδας, ώστε να αυξηθούν κατά 400 οι θέσεις, να γίνουν 3.400, έτσι ώστε να απορροφήσουν έστω ένα μέρος από τις επιπλέον αιτήσεις που υποβλήθηκαν…

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing), αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ωφελούμενους του προγράμματος με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Google και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Οι ωφελούμενοι  θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, παρακολουθώντας 75 ώρες κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Google και τον ΟΑΕΔ. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για 5.000 ανέργους. Όσοι επιλεγούν στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας θα λάβουν 550 ευρώ (καθαρά) για εργασία 22 ημέρες τον μήνα και έξι ώρες την ημέρα. Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16,5 εκατ. € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και το Ελληνικό Δημόσιο.