ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης με επιδότηση επιχειρηματικών σχεδίων

Με στόχο να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές ιδέες και πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι, ο ΟΑΕΔ προωθεί άμεσα, ένα πρόγραμμα για 10.000 ανέργους ηλικίας 18 – 66 ετών. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην επιδότηση των ανέργων με ένα ποσό έως 12.000 ευρώ έκαστος, για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Οι δικαιούχοι – άνεργοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να είχαν προηγούμενη ανάλογη δραστηριότητα την οποία διέκοψαν έως το τέλος του 2011. Η επιχορήγηση είναι 12άμηνη με τους δικαιούχους να δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους χρονικό διάστημα τριών μηνών επιπλέον. Τα 12.000 ευρώ επιδότησης, θα δίνονται σε δικαιούχους με εταιρικό κεφάλαιο άνω του 51% της επιχείρησης, ενώ θα δίνονται 9.000 για όσους κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου και 8.000 για όσους έχουν το 1/3 αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στις ημερομηνίες που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ στην σχετική δημόσια πρόσκληση, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, στην οποία θα συμπεριλάβουν και το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η αίτηση και το σχέδιο θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (www.oaed.gr).

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή και, όσα εγκριθούν, θα υπαχθούν στο πρόγραμμα. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνει με βαθμολόγηση αυτών των κριτηρίων.