ΟΑΕΔ: Πιλοτικό πρόγραμμα για 1.160 ωφελούμενους σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο

Πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο να προκύψουν θέσεις απασχόλησης για 1.160 ανέργους που ζουν στους δήμους Μάνδρας, Ελευσίνας και Ασπρόπυργου προωθεί ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιχορήγηση επιχειρήσεων που εδρεύουν στους παραπάνω δήμους, ώστε να απασχολήσουν έως 500 ανέργους. Παράλληλα, θα δίνει την ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλους 600 ανέργους, ενώ θα προωθεί την αυταπασχόληση τουλάχιστον 60 ατόμων. Στην πρώτη γραμμή του προγράμματος μπαίνουν άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών, που για τουλάχιστον έξι μήνες βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και προέρχονται από τους ανωτέρω δήμους.

Η πρόσληψη των 500 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα αφορά μόνο εκείνους που ετοίμασαν Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) σε συνεργασία με τους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα η εύρεση απασχόλησης σε 60 αυτοαπασχολούμενους αφορά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα ενισχυθούν οικονομικά από κονδύλια του Οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της κατάρτισης, οι 600 άνεργοι που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα όπως είναι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, η γλώσσα, οι δεξιότητες της προσωπικότητας (soft skills). Επίσης, θα παρέχονται ευκαιρίες και για τεχνικές δεξιότητες, που θα προκύπτουν από τις επαγγελματικές ειδικότητες των ανέργων, αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επιταγή κατάρτισης, αλλά και εκπαιδευτικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ.