ΟΑΕΔ: Ποιο είναι το νέο μοντέλο των προγραμμάτων απασχόλησης

Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Εύρεση της αντιστοιχίας ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Καλύτερη συνεργασία με τους εργοδότες, ανά περιφέρεια και ανά τομέα, ώστε να προκύπτουν προγράμματα απασχόλησης απολύτως στοχευμένα και να έχουν την καλύτερη δυνατή απορροφητικότητα. Αυτό είναι το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΟΑΕΔ, που θέλει να εγκαθιδρύσει ο νέος διοικητής του, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Του Χάρη Δημητρίου

Προσπαθώντας να φέρει στην ελληνική πραγματικότητα τις γνώσεις του από τις ΗΠΑ, όπου έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, ο κ. Πρωτοψάλτης ήδη έχει έρθει σε επαφή με το υπουργείο Παιδείας, ώστε να βελτιωθούν ζητήματα που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση για τους ανέργους. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, όπως και η μόνιμη παρουσία της διοίκησης στον ΟΑΕΔ, ανά την επικράτεια. Ήδη προ δεκαπενθημέρου ο κ. Πρωτοψάλτης, εξαιτίας της παρουσίας του στη ΔΕΘ, επισκέφθηκε διαδοχικά καταστήματα του Οργανισμού στη βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για προβλήματα και να βρει τρόπους λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό ξεχωριστή σημασία έχει πώς θα αντιμετωπίσει ο ΟΑΕΔ την πιθανή μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που μάλλον θα τον επηρεάζει. Η στόχευση της κυβέρνησης για μείωση των εισφορών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 έως το 2023, αναμένεται να συμπεριλάβει και κάποιες από τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Οργανισμός θα καταγράψει ανάλογη μείωση εσόδων. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ανάλογη μείωση προγραμμάτων απασχόλησης, αφού ήδη αναζητείται τρόπος για να καλυφθεί η όποια διαφορά, με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού.

Σχετικά με τα προγράμματα απασχόλησης, οι προθέσεις του νέου διοικητή είναι να συνεχιστούν ως έχουν αλλά παράλληλα και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, αποκτώντας καλύτερη στόχευση. Ειδικά για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, δεν θα υπάρξει συνέχεια στο ισχύον πρόγραμμα, αλλά θα προκύψει νεότερο, που μάλλον θα «κουμπώσει» με το τρέχον που λήγει στο τέλος του μήνα. Υπάρχουν ακόμα στα σκαριά άλλα τρία προγράμματα για 2.550 ανέργους που είναι στοχευμένα είτε ως προς την ηλικία (2.000 ωφελούμενοι για ηλικίες 55 – 67 ετών), είτε ως προς την περιφέρεια (δύο προγράμματα για 550 ωφελούμενους στην Δυτική Μακεδονία).

Πάντως, ενδεικτικό της νέας ηθικής που θέλει να προσδώσει στον ΟΑΕΔ η καινούργια διοίκηση, είναι ότι δεν ακυρώνει την προσπάθεια της προηγούμενης. Μάλλον το αντίθετο, μιας και φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί τόσο ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας, όσο και το πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας. Πρόκειται για δύο εμβληματικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες της προηγούμενης διοίκησης, που κρίνονται θετικά από τη νέα και πρόκειται να στηριχθούν ακόμα περισσότερο.