ΟΓΑ: 33 θέσεις σε μαθητευόμενους δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την ένταξη του ΟΓΑ στους φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα Μαθητείας για μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- Ι.Ε.Κ) που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, αποφάσισε το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Οι μαθητευόμενοι θα λάβουν αποδοχές, υπό μορφή αποζημίωσης, που αντιστοιχούν στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.

Ο αριθμός των μαθητευόμενων κατανέμεται ως εξής:

Α. Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα):

α) Δύο άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) Δύο άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» Μεταλυκειακού Έτους Τάξης- Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

γ) Δύο άτομα μαθητείας ΙΕΚ με ειδικότητα «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».

δ) Εννέα άτομα ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες:

Περιφερειακή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή)

Δύο άτομα μαθητείας ΙΕΚ με ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»

Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Ένα άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τρία άτομα ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου (Ιωάννινα)

Ένα άτομο ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ.

-Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας (Λάρισα)

α) Ένα άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) Δύο άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

Τρία άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)

Τρία άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Ένα άτομο ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης (Ηράκλειο)

Ένα άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.