Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οικογενειακών γιατρών για τις ΤΟΜΥ

Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι επιτυχόντες ιατροί και παιδίατροι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία πρόσληψής τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσληψη των νέων οικογενειακών γιατρών (γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων) θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΤΟΜΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, θα ενισχυθεί το ιατρικό δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα επιταχυνθούν τα βήματα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες