Ο νέος «χάρτης» του Δημοσίου: Πόσοι εργάζονται, τι μισθό παίρνουν, πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν

Μικρή αύξηση του τακτικού προσωπικού, μονίμων και ΙΔΑΧ, στο δημόσιο καταγράφεται φέτος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου.

Περισσότεροι, κατά 1.293, ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα υπουργεία και στους λοιπούς δημόσιους φορείς, τον Αύγουστο το 2017 (566. 022) συγκριτικά με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον ίδιο μήνα.

Μεταξύ των υπουργείων που παρατηρήθηκε αύξηση τακτικού προσωπικού ήταν και το υπουργείο Υγείας (αύξηση 1.330 άτομα) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αύξηση 667, κυρίως λόγω της σύστασης των Κέντρων Κοινότητας).

Όμως, με βάση τα συνολικά στοιχεία του έτους 2017 για τις αποχωρήσεις / συνταξιοδοτήσεις οι ΟΤΑ, το υπ. Εθνικής Άμυνας, το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Υγείας είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017.

Όσο για τις αμοιβές το 2ο τρίμηνο 2017, η κατανομή με βάση τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα, δείχνει ως προς το αθροιστικό ποσοστό, ότι το 80% των εργαζομένων στο δημόσιο είχε καθαρές αποδοχές μέχρι 1.300 ευρώ, το 50% είχε καθαρές αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το 44% μεταξύ 1.000 ευρώ με 1.500 ευρώ και 3,6% μεταξύ 1.500 ευρώ – 2.100 ευρώ.

Όσο κι αν οι αριθμοί είναι… αριθμοί, η αποτύπωσή τους δίνει «τροφή» για αναλύσεις ανάλογα με την οπτική προσέγγισης. Όταν μάλιστα οι στατιστικές αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρόν.

Το «Βήμα» παρουσιάζει την πιο πρόσφατη χαρτογράφηση του δημοσιοϋπαλληλικού τοπίου, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και μόλις ολοκληρώθηκε -η συγκέντρωση και επεξεργασία έγινε από την κυρία Μαρία Φιλιοπούλου (Οκτώβριος 2017).

Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως καταγράφεται στην έρευνα της ΑΔΕΔΥ, με βάση την ετήσια σύγκριση, από Αύγουστο 2016 έως Αύγουστο 2017, των φορέων που είχαν μείωση στο προσωπικό τους, τις μεγαλύτερες απώλειες είχε το υπουργείο Παιδείας (-1.190) και ακολουθούν το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης (-853), το υπουργείο Εσωτερικών (-768) και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (-448).

Από την άλλη, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι ανεξάρτητες αρχές, «γεγονός που οφείλεται στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων», εξηγούν οι επιστήμονες, με μετακινήσεις προσωπικού από το υπ. Οικονομικών (πρώην ΓΓΔΕ).

Στην κατάταξη των τομέων όπου αυξήθηκε το προσωπικό ακολουθεί το υπουργείο Υγείας (αύξηση 1.330) και οι ΟΤΑ (αύξηση 667, κυρίως μέσα από την σύσταση των Κέντρων Κοινότητας).

Όμως, με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2017 για τις αποχωρήσεις / συνταξιοδοτήσεις οι ΟΤΑ με 1.065 συνταξιοδοτήσεις και το υπ. Εθνικής Άμυνας με 1.062 είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 και ακολουθούν το Παιδείας με 790 και το Υγείας με 752.

«Χαμηλότερα στις συνταξιοδοτήσεις / αποχωρήσεις είναι οι νεοσύστατοι και πιο νέοι φορείς, υπουργεία όπως το Μεταναστευτικής πολιτικής, το Ψηφιακής πολιτικής το Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.λπ.», σημειώνεται από τους ειδικούς στην ανάλυση της ΑΔΕΔΥ.

Αναφορικά με το έκτακτο προσωπικό στους κεντρικούς φορείς (υπουργεία και λοιπές αρχές) καθώς και στους ΟΤΑ εκτός των ΝΠΙΔ, στη σύγκριση Αυγούστου 2017 (52.572) με Αύγουστο του 2016 (51.772), δείχνουν αύξηση κατά 800 άτομα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιοι, στα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.538 (τον Αύγουστο του 2016 ήταν 10.161 και τον Αύγουστο του 2017 έφτασαν σε 11.699), ενώ μειώθηκε το έκτακτο προσωπικό στα χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 738 άτομα (41.611 τον Αύγουστο του 2017, 40.873 τον Αύγουστο του 2016).

Τα συγκριτικά στοιχεία για τις κατηγορίες μετακλητών, αιρετών και προέδρων/ μελών ΔΣ δείχνουν ετήσια, συνολική αύξηση 1026. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των αιρετών κατά 687 άτομα.

Πηγή: Το Βήμα / Παναγιώτα Μπίτσικα