Παράταση για τον Ετήσια Πίνακα Προσωπικού (έντυπο Ε4) στην ΕΡΓΑΝΗ

Παρατείνεται ώς τις 15 Νοεμβρίου 2017 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού (έντυπο Ε4).

Θυμίζουμε ότι κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με συνημμένο το Έντυπο Ε4, τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλους τους εργαζομένους.

Το έντυπο Ε4 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το διάστημα από 1η έως 21 Οκτωβρίου. Για φέτος, λοιπόν, η προθεσμία υποβολή παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.