Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄- ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2208/8-6-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ καθορίζει και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Η ΚΥΑ αφορά στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, το χώρο και το αντικείμενο εργασίας, και καθορίζει τα παρεχόμενα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς για την ατομική προστασία τους.

Με ανάρτηση που έκανε στην προσωπική του σελίδα στο facebook ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης τονίζει πως «από το 2017, με νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή μας, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας χορηγούνται πλέον υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Τώρα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται αναλυτικά τα μέσα αυτά, ανά ειδικότητα και χώρο εργασίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των πιθανών εργασιακών κινδύνων.
Επιπλέον, καθιερώνεται ο υποχρεωτικός προληπτικός ιατρικός έλεγχος των εργαζόμενων (ιατρικές εξετάσεις – αναγκαίοι εμβολιασμοί) και πρότυπη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία».

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ.