ΠΕΝΕΝ: Σε αμίαντο εκτέθηκαν ναυτεργάτες του πλοίου MOBY LOVE

Την έκθεση σε αμίαντο ναυτεργατών στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο MOBY LOVE της Ναυτιλιακής εταιρίας MED LINES στην διάρκεια επισκευής του, καταγγέλλουν εργαζόμενοι και Συνδικάτα και απαιτούν άμεσο ιατρικό έλεγχο. Η ύπαρξη αμίαντου διαπιστώθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος.

Όπως αναφέρεται στις καταγγελίες της ΠΕΝΕΝ, «πολλά πλοία στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τον αμίαντο σαν μονωτικό και κατασκευαστικό υλικό, κυρίως λόγω του χαμηλού του κόστους. Το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν είναι το μοναδικό, αφού και άλλα πλοία στο ευρύτερο φάσμα της Ακτοπλοΐας εξακολουθούν να έχουν υλικά αμίαντου χωρίς οι εργαζόμενοι να το γνωρίζουν και χωρίς οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο και το κυριότερο δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας τόσο των εργαζομένων στα συνεργεία όσο και των Ναυτεργατών.

Το γεγονός αυτό δείχνει την πλήρη ασυδοσία των εφοπλιστών και των εργοδοτών και την πολιτική συγκάλυψη που προσφέρει η κυβέρνηση στο κεφάλαιο εκθέτοντας σε τεράστιους κινδύνους την υγεία και την ζωή των εργαζομένων οι οποίοι γίνονται βορά στα τυχοδιωκτικά και ενίοτε στα επικίνδυνα παιχνίδια της εργοδοσίας.

Σημειώνουμε ότι η οδηγία 1999/77/ΕΚ απαγορεύει όλες τις χρήσεις αμιάντου από την 1/1/2005, επιπλέον η οδηγία 2003/18/ΕΚ απαγορεύει την εξόρυξη, την κατασκευή και επεξεργασία αμίαντου. Σύμφωνα με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που προέρχονται από τον αμίαντο στην διάρκεια της εργασίας τους, τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του συμβουλίου της 7/4/1998 και του συμβουλίου της 27/3/2003.

Η νομοθεσία προβλέπει ακόμα μέτρα ελέγχου της έκθεσης σε όλα τα είδη και τις μορφές αμίαντου, οι εργοδότες έχουν την ευθύνη ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3”. .Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτουν σοβαρότατα ερωτηματικά με τις ευθύνες τόσο της πλοιοκτήτριας εταιρίας όσο και των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών που επέτρεψαν την έκθεση των εργαζομένων και των Ναυτεργατών στον παραπάνω κίνδυνο στα πλαίσια της μετασκευής και επισκευής του πλοίου MOBY LOVE.

Η ΠΕΝΕΝ μετά την αποκάλυψη για την ύπαρξη αμίαντου στο πλοίο MOBY LOVE, πρώην ΑΙΟΛΟΣ, με έγγραφό της απαίτησε από την ναυτιλιακή εταιρία και το ΥΕΝ να πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στο πλοίο σχετικά με την ύπαρξη ή όχι αμίαντου και ταυτόχρονα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και ο πλήρης έλεγχος και η παρακολούθηση των Ναυτεργατών που εκτέθηκαν στον αμίαντο.

Τέλος, η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να της δοθούν πλήρη στοιχεία για όλα εκείνα τα πλοία που έχουν κατασκευαστικά χρησιμοποιήσει υλικά αμιάντου.

Να σημειωθεί ότι στο αίτημα της ΠΕΝΕΝ απάντησε ήδη η εταιρεία MED LINES, 19/3/2018, και δηλώνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι Ναυτεργάτες θα υποβληθούν σε σχετικό ιατρικό έλεγχο».