Πληρωμές και παρατάσεις μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» & Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού – Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό

Παράταση έως το τέλος του έτους δόθηκε από την κυβέρνηση στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Ένα μηχανισμό που θεωρητικά βοηθάει στην αποτροπή των απολύσεων, με «τίμημα» όμως για τον εργαζόμενο να υφίσταται έως 20% μείωση αποδοχών…

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα η επόμενη ημερομηνία για την καταβολή της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, αλλά και ποιους αφορά, ενώ αποσαφηνίστηκαν λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής σχετικών αιτήσεων για τους εργαζόμενους στον κλάδο του Πολιτισμού. Πιο αναλυτικά:

  • Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Πρόκειται για το μηχανισμό περιορισμό των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, που προσφέρει στις επιχειρήσεις επιδότηση έως 60% του μισθού και 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, για το χρονικό διάστημα που δεν εργάζονται. Ο μηχανισμός, που έληγε στο τέλος Οκτωβρίου, αποφασίστηκε από το υπουργείο Εργασίας να παραταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πρόκειται για το μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, που εφαρμόστηκε από τον περασμένο Απρίλιο, δηλαδή από την έναρξη της πανδημίας. Σε αυτό έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 300.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι αμείβονται με ένα ποσό της τάξης των 534 ευρώ το μήνα, από το Κράτος. Ειδικά για τον Σεπτέμβριο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί πληρωμή για 29.000 δικαιούχους, την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει στα 15 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή,  αφορά μόνο για περιπτώσεις εργαζομένων, που έχουν υποβάλλει μονομερώς την σχετική δήλωση. Είναι εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε τουριστικά λεωφορεία.
  • Εργαζόμενοι στον πολιτισμό: Λήγει σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η προθεσμία που έχει δοθεί από το υπουργείο Εργασίας, για να υποβάλλουν δήλωση ώστε να ενταχθούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού. Έως τώρα έχουν εγγραφεί στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (artandcultureprofessionals.services.gov.gr) περίπου 11.500 εργαζόμενοι του κλάδου. Παράλληλα έχουν δικαίωμα έως τις 31 Οκτωβρίου να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ξεχωριστή αίτηση, για ένταξη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αλλά και για αναστολές συμβάσεων, που αφορούν το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.