Ποιες βελτιώσεις ζητούν οι Δήμοι για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

«Εμπροσθοφυλακή μιας ολόκληρης πολιτικής» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χαρακτήρισε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ο γενικός γραμματέας Πρόνοιας του υπουργείου, Δημήτρης Καρέλλας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημέρωσης των δήμων της χώρας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι η εμπροσθοφυλακή μιας ολόκληρης πολιτικής που έχουμε στο μυαλό μας και αρχίσαμε να εφαρμόζουμε και η οποία περιλαμβάνει επίσης το κοινωνικό μέρισμα και προγράμματα στέγασης», παρατήρησε ο κ. Καρέλλας.

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), συνέχισε ο ίδιος, έχει ως στόχο «να προλάβουμε πριν κυλήσουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης, πριν βγουν στο δρόμο και χαθεί η κοινωνική συνοχή».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του πρώτου πυλώνα του προγράμματος, δηλαδή η εισοδηματική ενίσχυση, ενώ επόμενος στόχος του υπουργείου όπως είπε ο κ. Καρέλλας, είναι η ενεργοποίηση και των άλλων δύο πυλώνων του, της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην αγορά εργασίας. Ήδη το υπουργείο έχει συμφωνήσει με τον ΟΑΕΔ, ότι το 10% των δικαιούχων του ΚΕΑ, που είναι επικεφαλής νοικοκυριών, θα έχει προτεραιότητα με κάποια μορφή μοριοδότησης στα προγράμματα εργασίας του οργανισμού.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας ανακοίνωσε τα σχέδια του υπουργείου να δημιουργήσει κέντρα στήριξης της οικογένειας, όπου ομάδες κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων θα επισκέπτονται ευάλωτες οικογένειες στα σπίτια τους για να συζητούν τα προβλήματά τους. Το υπουργείο βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη του προγράμματος αυτού στο ΕΣΠΑ, «ωστόσο προσπαθούμε να δούμε πώς θα το χτίσουμε ώστε και μετά το πέρας του ΕΣΠΑ να μπορεί να το αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός», διευκρίνισε.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ενημέρωσης των δήμων, που ξεκίνησε χτες και θα ολοκληρωθεί αύριο, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα έρευνας σε δήμους για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Συνολικά συμπληρώθηκαν 346 ερωτηματολόγια από εργαζόμενους των δήμων που «τρέχουν» το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το 72,5% των ερωτώμενων απάντησε ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, ενώ το 27,5% ότι δεν ανήκουν – και οι κύριοι λόγοι είναι η αδυναμία συλλογής δικαιολογητικών, η ελλιπής ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα και η δυσκολία συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης.

Ως κύριες δυσκολίες στην υλοποίηση του προγράμματος, αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων, ο τρόπος απόδειξης της αστεγίας, οι αιτήσεις που κατατίθενται από όσους δηλώνουν ότι φιλοξενούνται σε άλλες κατοικίες, η δυσκολία κατανόησης των όρων του προγράμματος από τους αλλοδαπούς, ο τρόπος προσδιορισμού των εισοδηματικών κριτηρίων και η καθυστέρηση παραλαβής της προπληρωμένης κάρτας από τους δικαιούχους.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν για τη βελτίωση του προγράμματος, αφορούν στη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλες βάσεις δεδομένων, στην αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας για τον δικαιούχο μόνο μέσω ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης, στην ανάγκη ενεργοποίησης του δεύτερου και τρίτου πυλώνα του προγράμματος, στην ύπαρξη μεγαλύτερης σαφήνειας ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, στη διοργάνωση περισσότερων σεμιναρίων για τους εργαζόμενους και στην παραγωγή περισσότερου ενημερωτικού υλικού για τους δικαιούχους.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ –Μ.Κουζινοπούλου