Πού τοποθετούνται 20.558 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις συνολικά 20.558 εκπαιδευτικών σε θέσεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από αυτούς οι 16.191 προσλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση και γενική εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Επίσης, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 4.367 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Δείτε εδώ τους πίνακες των ονομάτων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Δείτε εδώ τους πίνακες των ονομάτων για την Γενική Εκπαίδευση

Δείτε εδώ τους πίνακες των ονομάτων για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση