«Πράσινο φως» από το Δ.Σ. της ΔΕΗ για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων

Φωτό αρχείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, άναψε το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία, με ψήφους οκτώ υπέρ, δύο κατά (των εκπροσώπων των εργαζομένων) και ένα λευκό τα εξής:

  • Α. Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που θα ιδρυθούν σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018.
  • B. Την επικύρωση της επιλογής της ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες.
  • Γ. Την ανάθεση του έργου του συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ για την απόσχιση των Επιχειρησιακών Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης, στην Pricewaterhouse Business Solutions.
  • Δ. Την πρόσληψη της HSBC Bank ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της ΔΕΗ για τη διάθεση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή επενδυτές των νέων εταιρειών που θα σχηματιστούν και θα εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.

H ΔΕΗ ανακοίνωσε, επίσης σήμερα, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου.

Τέλος, θυμίζουμε ότι το ΔΣ επρόκειτο να συνεδριάσει την περασμένη Πέμπτη, αλλά η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω της κατάληψης των κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ από τη ΓΕΝΟΠ.