Πρεμιέρα για τις 100.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα – Οι όροι, οι παγίδες και τα «θολά σημεία» του προγράμματος

Πρεμιέρα πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, για το πρόγραμμα «ανάσα» στην αγορά εργασίας, που στόχο έχει να αυξήσει έως 100.000 τις θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Προσφέροντας πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσελκύσει μαζικά εργοδότες, ώστε για το επόμενο εξάμηνο να απασχολούν εργαζόμενους με μειωμένη λειτουργική δαπάνη. Παράλληλα, εάν πρόκειται για κάλυψη θέσεων από μακροχρόνια ανέργους, το πρόγραμμα επιδοτεί επιπλέον τις επιχειρήσεις με 200 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσληψη ξεχωριστά. Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται στο σύστημα Εργάνη με χρήση ενός ειδικού εντύπου.

Το πρόγραμμα αυτό όμως εμπεριέχει και συγκεκριμένους όρους,  που τόσο οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφωθούν. Διαφορετικά κινδυνεύουν είτε με αποκλεισμό από το πρόγραμμα είτε (ακόμα χειρότερα) με επιστροφή της επιχορήγησης!

Ας δούμε τις «παγίδες» του προγράμματος:

  1. Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα. Αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί είτε στο δημόσιο είτε στον ΕΦΚΑ, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.
  2. Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 18 Σεπτεμβρίου, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
  3. Στον αριθμό των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, περιλαμβάνεται το σύνολο των μισθωτών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.
  4. Στον ίδιο αριθμό, εξαιρούνται μια σειρά από εργαζόμενοι. Αυτοί είναι όσοι έχουν σύμβαση εργασίας, που έληξε λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, όσοι είχαν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς.
  5. Κατά το εξάμηνο επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
  6.  Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
  7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
  8. Μετά το πέρας των έξι μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ και το έντυπο που πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στο σύστημα Εργάνη:

1_okt_2020_fek_entypo_100.000-theseis-ergasias