Προγράμματα απασχόλησης για 20.00 νέους έως 29 ετών το επόμενο τρίμηνο

Σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας ευελπιστεί το υπουργείο Εργασίας, με σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται σε νέους.

Μέχρι το τέλος του μήνα προγραμματίζονται στοχευμένα προγράμματα που θα απευθύνονται σε ηλικίες έως 29 ετών και εκτιμάται ότι θα προσφέρουν λίγο περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.

Μαζί με τα προγράμματα που είναι ήδη εν εξελίξει και απευθύνονται σε 26.000 ανέργους, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τις 46.000 θέσεις απασχόλησης.

Τα προγράμματα που θα τεθούν σε λειτουργία εντός του επόμενου τριμήνου είναι τα εξής:

1) Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25–29 ετών. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της εργασιακής εμπειρίας και αφορά τη δημιουργία 1.295 θέσεων εργασίας. Όσοι επιλεγούν θα μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έξι μηνών με αποδοχές έως 600 ευρώ το μήνα.

2) Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι το δεύτερο από τα προγράμματα που προέκυψαν μέσω του μηχανισμού διάγνωσης και αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι να προκύψουν έως 1.000 ωφελούμενοι.

3) Πρόγραμμα για την αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας για 4.000 ανέργους.

4) Πιλοτικό πρόγραμμα για νέους 18–24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με 325 ωφελούμενους.

5) Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25-29 ετών. Αναμένεται να ξεκινήσει εντός Σεπτεμβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελούμενους.

6) Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18–29 ετών. Αφορά 800 ωφελούμενους.

7) Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18–29 ετών. Στόχος, 1.700 ωφελούμενοι.

8) Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 29 ετών. Αφορά 9.500 ωφελούμενους και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις, απασχόληση σε επιχειρήσεις και κατάρτιση.

9) Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β’ φάση εργασιακής εμπειρίας). Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.