Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ύψους 300 εκατ. ευρώ ώς το φθινόπωρο

Πηγή: pixabay

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν έως το φθινόπωρο θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο προϋπολογισμός τους αναμένεται να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, κάτι που προαναγγέλθηκε από τον υπουργό Εργασίας, κατά την χθεσινή του παρέμβαση σε συνέδριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με θέμα «Επαναστάτες χωρίς παιδεία».

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων, το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στην κατάθεση ειδικού νομοσχεδίου για την κατάρτιση στη Βουλή.

Σε αυτό θα προβλέπονται τα εξής:

  • Πιστοποίηση όλων (πάροχων κατάρτισης και καταρτιζόμενων), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου.
  • Αξιολόγηση, παρόχων, καταρτιζομένων, αλλά και του ίδιου του κράτους, ώστε τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να ακολουθούν τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.
  • Σύνδεση της χρηματοδότησης των παρόχων με τα αποτελέσματα του έργου που θα αναλάβουν βάσει της πιστοποίησης.
  • Συμμετοχή πανεπιστημίων και διεθνών εταιρικών κολοσσών στην κατάρτιση.