Προσοχή στο IBAN για να μην χάσετε το κοινωνικό μέρισμα!

Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η συμπλήρωση του IBAN που θα σας ζητηθεί όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr και υποβάλλεται την αίτηση, αφού ένα λάθος μπορεί να σας θέσει εκτός δικαιούχων.

Στις αναλυτικές οδηγίες για το κοινωνικό μέρισμα που περιλαμβάνει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που βγήκε σήμερα, σημειώνεται ότι απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Προσοχή στα λάθη, αφού εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στο δηλωμένο αριθμό λογαριασμού, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

Σε περίπτωση που κάποιος IBAN δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει να μεταβεί στην τράπεζα και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.