Πρωταθλήτρια… ανεργίας στην Ε.Ε. η Ελλάδα

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. κατέγραψε τον Ιούλιο η χώρα μας, φτάνοντας στο 21%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Το ποσοστό αν και μειωμένο σε σύγκριση με το 21,3% τον Ιούνιο είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. με τη δεύτερη Ισπανία να μας ακολουθεί από απόσταση, καταγράφοντας ποσοστό 16,7%. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στη χώρα μας τον Ιούλιο ήταν στα 1,010 εκατομμύρια, με το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες στο 17,5% και στις γυναίκες στο 25,3%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στη χώρα μας μειώθηκε τον Ιούλιο στο 42,8%, έναντι 43% τον Ιούνιο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (42,8%), στην Ισπανία (37,2%) και στην Ιταλία (35,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερμανία (6,4%).

Μέσα σε ένα χρόνο (Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017), η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας καταγράφηκε στην Κύπρο (από 13% σε 10,3%), στην Ισπανία (από 19,1% σε 16,7%) και στην Ελλάδα (από 23,4% τον Ιούλιο του 2016 σε 21% τον Ιούλιο του 2017).

Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, το Σεπτέμβριο η ανεργία μειώθηκε στο 8,9% από 9% τον Αύγουστο, ενώ το ίδιο διάστημα, η ανεργία στην Ε.Ε. των 28 παρέμεινε σταθερή στο 7,5%. Ένα χρόνο πριν, το Σεπτέμβριο του 2016, η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. ήταν 9,9% και 8,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, τον Ιούλιο καταγράφονται 18,44 εκατ. άνεργοι στην Ε.Ε. tvn 28 και 14,513 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,7%), στη Γερμανία (3,6%) και στη Μάλτα (4,1%).