Πρόγραμμα κατάρτισης και ενεργοποίησης ανέργων από την περιφέρεια Κρήτης

Στην ενδυνάμωση των ανέργων και στην αναβάθμιση των προσόντων τους στοχεύει η δράση με τίτλο: «Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Κατάρτισης και Ενεργοποίησης Ανέργων» μία πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Κατάρτισης που σχεδίασε το πανεπιστήμιο Κρήτης και αναλαμβάνει να υλοποιήσει η περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με τελικό δικαιούχο το πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στόχος της Περιφέρειας, είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και ενεργοποίησης, προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Βασικό εργαλείο της δράσης είναι η παροχή προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων (capacity building training) σε ανέργους κάθε ηλικίας, συνολικής διάρκειας 45 ωρών, που θα υλοποιηθεί σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Το πρόγραμμα, το οποίο στη συγκεκριμένη περίοδο ωφελεί 20 άνεργους, ξεκινάει την 1/02/2018 στο Κέντρο Νεότητας Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο και περιλαμβάνει τις διδακτικές ενότητες: «Οριζόντιες, Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες, Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Υπηρεσίες, Συμβουλευτική Απασχόλησης, Τεχνικές Εύρεσης θέσης εργασίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος».

Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται έως 18/1/2018, με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, χρόνο ανεργίας, στο [email protected] και στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων θα δοθεί προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαίδευσης, Κώστα Φλουρή, στο τηλέφωνο 2813410411.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ