Πόσες αιτήσεις έγιναν για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας στο Δημόσιο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017, η περίοδος αιτήσεων του πρώτου κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 16 Νοεμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου 2017.

Ο 1ος Κύκλος Κινητικότητας περιελάμβανε 801 θέσεις, διαθέσιμες από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για Μετάταξη ή Απόσπαση.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας:

•456 Θέσεις διαθέσιμες για Μετάταξη.

•345 Θέσεις διαθέσιμες για Απόσπαση.

Για τις παραπάνω θέσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.117 αιτήσεις.

Το επόμενο διάστημα οι φορείς υποδοχής θα εξετάσουν τις παραπάνω αιτήσεις και θα επιλέξουν –βάσει των κριτηρίων του Ν.4440/2016– τους επικρατέστερους.