Πότε γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση του ωραρίου εργασίας

Με ένα τρίμηνο μεταβατικό στάδιο, ξεκινάει σταδιακά το φετινό Οκτώβριο και ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς η υποχρέωση που θα έχουν στο εξής οι εργοδότες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ωράριο και γενικότερα των χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους.

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας αποσαφηνίζεται το καθεστώς υποβολής των απαραίτητων εντύπων προς το Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ) και προς τον ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα που θεσπίζεται έχει ως εξής:

1η Οκτωβρίου 2019: Ξεκινά η διαδικασία καταχώρησης του ωραρίου των εργαζομένων και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας τους, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Οι εργοδότες θα μπορούν στα αντίστοιχα πεδία που έχουν δημιουργηθεί να εισάγουν σε ψηφιακή μορφή τα σχετικά ωράρια ή τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει, πχ στον τουρισμό λόγω εποχικότητας.

1η Οκτωβρίου 2019: Οι εργοδότες υποχρεώνονται να υποβάλλουν είτε σε μορφή αρχείου (pdf) είτε σε ψηφιακή μορφή, τις βάρδιες των εργαζομένων (Πρόγραμμα Εργασίας). Επίσης, ειδικά για όσους εργάζονται στα ΚΤΕΛ, οι εργοδότες υποχρεώνονται να υποβάλλουν Πίνακα Αναπαύσεως και, όταν πρόκειται για τουριστικά λεωφορεία, Βιβλιάριο Εργασίας. Η υποβολή αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του εντύπου Ε4.

1η Οκτωβρίου 2019: Υποβάλλεται από τους εργοδότες το έντυπο Ε3.5 που αφορά την πρακτική άσκηση των εργαζομένων. Για περιπτώσεις όπου η έναρξη της πρακτικής άσκησης έγινε σε προγενέστερη ημερομηνία, ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει το εν λόγω έντυπο, μόνο εάν υπάρχει μεταβολή στους όρους εργασίας (πχ έληξε η πρακτική άσκηση ή τροποποιήθηκε ο χρόνος απασχόλησης).

1η Ιανουαρίου 2020: Όλες οι παραπάνω καταχωρήσεις θα γίνονται υποχρεωτικά μόνο σε ψηφιακή μορφή.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

4_IOYL_2019_ENTYPA_WRARIO_ERGASIAS_SEPE_OAED