Πότε είναι νόμιμη η εκ περιτροπής εργασία – Εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο

Τις προϋποθέσεις και τους όρους εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας ξεκαθαρίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να τεθεί φραγή στην ασυδοσία που βασιλεύει στην αγορά εργασίας.

Μια εγκύκλιος που δίνει απαντήσεις και ορίζει ένα σαφές πλαίσιο το οποίο συνήθως καταστρατηγείται, με τους εργαζόμενους να καλούνται να αποδεχτούν εκβιαστικά όσα ζητούν οι εργοδότες.

Από την αρχή της εγκυκλίου γίνεται σαφές ότι το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας απαιτεί κατ’ αρχήν συμφωνία εργοδότη και εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος προβλέπει ότι:

 • Η εκ περιτροπής εργασία εφαρμόζεται μόνο με πλήρες ημερήσιο ωράριο.

 • Η συμφωνία εργοδότη-εργαζομένων για παροχή εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να κοινοποιείται εντός 8 ημερών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

 • Η μη γνωστοποίηση της συμφωνίας εκ περιτροπής εργασίας κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας συνεπάγεται την κατά τεκμήριο ύπαρξη σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 • Η μη γνωστοποίηση της συμφωνίας εκ περιτροπής εργασίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με τους ίδιους όρους και συμφωνίες που ίσχυαν πριν από την κατάρτισή της.

 • Μόνο κατ’ εξαίρεση και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζόμενους, το μέτρο μπορεί να ισχύσει με μονομερή απόφαση του εργοδότη, υπό την προϋπόθεση του περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης, ο οποίος κατά τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο πρέπει να αποδεικνύεται με σαφής όρους και στοιχεία. Η εφαρμογή του μέτρου με μονομερή απόφαση του εργοδότη πρέπει, επίσης, να κοινοποιείται εντός οκτώ ημερών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

 • Είναι ανεπίτρεπτη η εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε συγκεκριμένους μόνο εργαζόμενους.

 • Η εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας με μονομερή απόφαση του εργοδότη, η οποία δεν τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων που αφορά.

 • Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει και όταν η εκ περιτροπής εργασία εφαρμόζεται, με τρόπο που συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του εργοδότη.

  Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας:

   

   

  31_IOYL_2017_Εκ περιτροπής εργασία