Πώς θα γίνει η επιδότηση της απασχόλησης για τα «μπλοκάκια»

Με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξαρτημένης απασχόλησης με μπλοκάκι, οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται πρόγραμμα επιδότησης της εργοδοτικής εισφοράς.

Η επιδότηση, η οποία θα ανέρχεται το πολύ έως τα 350 ευρώ το μήνα, αναμένεται να έχει διάρκεια ενός έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στόχος είναι να «καλυφθούν» έως 40.000 εργαζόμενοι που έως τώρα παρέχουν υπηρεσίες εξαρτημένης απασχόλησης με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) σε έως δύο εργοδότες.

Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας είναι οι δικαιούχοι να είναι είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα τα οποία απασχολούν εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και θα έχουν εγγραφεί στην σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τη στιγμή της επίσημης έναρξης του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα θα προβλέπει την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου του προσωπικού για ορισμένο διάστημα πριν την έναρξη της επιδότησης και διατήρηση των ωφελούμενων εργαζομένων με την ίδια σχέση εργασίας (εξαρτημένη εργασία) για ορισμένο διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησης.

Όπως επισημάνθηκε νωρίτερα σήμερα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα κατά την ομιλία του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο υπουργείο Εργασίας, το πρώτο βήμα έγινε με τη δημιουργία της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ και του επιμερισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε όσους παρέχουν υπηρεσία-εργασία σε έως δύο εργοδότες και δηλώνονται σε αυτήν.

Τώρα γίνεται πράξη το επόμενο βήμα της παρέμβασης σε αυτό το πεδίο της αγοράς εργασίας και ουσιαστικά παρέχεται η ευκαιρίας στους εργοδότες που θα επιλέξουν να μετατρέψουν σε μισθωτό, τον απασχολούμενο σε αυτούς με ΔΠΥ, με κίνητρο την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ουσιαστικά δίνεται το κίνητρο να μετατραπεί η ψευδώς δηλωμένη αυτοαπασχόληση, σε μισθωτή εργασία.