Πώς θα διοριστούν 15.000 εκπαιδευτικοί – Τα κριτήρια και η μοριοδότηση

Το σύστημα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί 15.000 εκπαιδευτικών την περίοδο 2019 – 2021 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Με το νέο σύστημα διορισμών την προκήρυξη και ευθύνη της διαδικασίας θα αναλάβει το ΑΣΕΠ (με σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων μέσω προκήρυξης κάθε 2 χρόνια), δεύτερον ο γραπτός διαγωνισμός καταργείται και τρίτον, θα τεθεί σε ισχύ ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για μόνιμους και αναπληρωτές.

Επίσης, θα συνταχθεί ενιαίος πίνακας που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μονίμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής Επάρκειας για όσους εκπαιδευτικούς δεν τη διαθέτουν.

Οι πυλώνες των κριτηρίων πρόσληψης είναι τρεις:

1. Προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες.

Μία μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, 120 μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

2. Ακαδημαϊκά προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» 14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «Άριστα» 21 μονάδες.
 • Γνώση μιας ξένης γλώσσας: Άριστη γνώση: 8 μονάδες. Πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες. Καλή γνώση: 4 μονάδες.
 • Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 4 μονάδες.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από ΑΕΙ διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες.
 • Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

3. Κοινωνικά κριτήρια

 • Αριθμός τέκνων.
 • Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ