Ρεκόρ φτωχοποίησης το 2017 – Τα νοικοκυριά έχασαν 8,3 δισ. ευρώ και συνολικά 32,5 δισ. από το 2011

Κυριολεκτικά τρομάζουν τα στοιχεία που αποκαλύπτει ανάλυση της Eurobank, τα οποία αποδεικνύουν ότι για έκτο συνεχή χρόνο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στη χώρα μας ήταν χαμηλότερο από την αντίστοιχη καταναλωτική δαπάνη.

Μάλιστα, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, διευρύνθηκε το 2017 και διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των -8,3 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή -6,7% ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος (ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης).

Στην μελέτη επισημαίνεται ότι την 6ετία 2011-2017, η σωρευτική μείωση του αποθέματος αποταμιευτικών πόρων των νοικοκυριών ανήλθε στα -32,9 δισ. ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα μείωσαν σωρευτικά τον πλούτο τους κατά -32,5 δισ. (π.χ. περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, κατοικίες, καταθέσεις κ.α.) ή -6,6 δισ. ευρώ ανά έτος (2011-2017) με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την εκάστοτε ετήσια διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση και το ετήσιο εισόδημά τους.