ΣΕΒ: Ή βάσιμος λόγος, ή υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης…

Παρέμβαση με νόημα κατά της πρόσφατης διάταξης νόμου, με την οποία θεσπίστηκε η έννοια του «βάσιμου λόγου» απόλυσης, έκανε ο ΣΕΒ. Με special report για το συγκεκριμένο θέμα, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε μια ρύθμιση που επιβάλλει το «βάσιμο λόγο» και ταυτόχρονα διατηρεί τις ήδη υψηλές αποζημιώσεις. «Είτε παραπλανά, είτε σφάλλει», τονίζεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται ότι με τη ρύθμιση αυτή, παρερμηνεύεται το νόημα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Του Χάρη Δημητρίου

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ αναφέρεται στο «επίμαχο» άρθρο 48 του πρόσφατου εργασιακού νόμου (ν.4611/19) με το οποίο εντάσσεται στην ελληνική νομοθεσία η έννοια του «βάσιμου λόγου» απόλυσης. Στο εξής, για να απολυθεί κάποιος εργαζόμενος θα πρέπει ο εργοδότης να μπορεί να αιτιολογήσει την επιλογή του αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργαζόμενος αποκτά το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων ή ακόμα και την επαναπρόσληψή του στην ίδια επιχείρηση!

Ο ΣΕΒ εκφράζοντας τη διαφωνία του με αυτή την πρωτοβουλία, τονίζει ότι το υπουργείο Εργασίας προχώρησε χωρίς να υπάρξει πρώτα «η απαιτούμενη τυπική και ουσιαστική διαβούλευση, ούτε με τους κοινωνικούς εταίρους , ούτε με την επιστημονική κοινότητα». Γίνεται λόγος για «a la carte» προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπογραμμίζεται ότι «η καταβολή αποζημίωσης και ο βάσιμος λόγος δεν προβλέπονται σωρευτικά, αλλά εναλλακτικά». Για του λόγου το αληθές, ο Σύνδεσμος αναφέρεται στα παραδείγματα της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει να υπάρξει επανεξέταση του ύψους της αποζημίωσης όταν συντρέχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Επίσης, ζητά να εισαχθούν κριτήρια εφαρμογής της διάταξης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ακόμα, να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων από τη διάταξη αυτή, όπως είναι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, δοκιμαστικής περιόδου, περιστασιακοί εργαζόμενοι. Να υπάρξει ριζική αναμόρφωση του δικαίου της απόλυσης, με ευελιξία ως προς τις συνέπειές της.

Ουσιαστικά προτείνεται να εξορθολογιστεί το ύψος της αποζημίωσης λόγω απόλυσης, καθώς και να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση επαναπρόσληψης.