Σε κίνδυνο 6 επιδόματα από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών προκαλεί πρόσθετο πρόβλημα σε όσους λαμβάνουν μια σειρά από επιδόματα, που είναι συνδεδεμένα με την ακίνητη περιουσία του δικαιούχου. Πρόκειται για έξι επιδόματα που χορηγούνται σε περίπου 300.000 πολίτες και τα οποία εφεξής, μπορεί να τα χάσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μείωση του βιοτικού επιπέδου τους.

Τα επιδόματα αυτά είναι τα εξής:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Καταβάλλεται σε δικαιούχους που έχουν ακίνητη περιουσία 90.000 – 150.000 ευρώ.
  • Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ: Χορηγείται σε δικαιούχους με ακίνητη περιουσία 120.000 – 180.000 ευρώ.
  • Φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία: Αφορά ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ και υπάρχει  προσαύξηση 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το τρίτο.
  • Έκπτωση ΕΝΦΙΑ: Χορηγείται έκπτωση 50% για ακίνητη περιουσία 85.000 – 200.000 ευρώ.
  • Επίδομα θέρμανσης: Αφορά δικαιούχους με ακίνητη περιουσία 180.000 – 300.000 ευρώ.
  • Επίδομα στέγασης: Χορηγείται για περιπτώσεις δικαιούχων με ακίνητη περιουσία 120.000 – 180.000 ευρώ.

Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), ζητάει από την Κυβέρνηση να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις για τις αντικειμενικές αξίες, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα με την καταβολή των επιδομάτων.