Σοκάρουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ: 557.102 εργαζόμενοι με μισθό μόλις 378,96 ευρώ!

Περαιτέρω συρρίκνωση του μέσου μισθού πείνας για τη μερική απασχόληση τον Φεβρουάριο του 2017 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, αλλά και αύξηση των εργαζόμενων με ευέλικτες μορφές εργασίας δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Από το σύνολο των 1.813.561 ασφαλισμένων εργαζόμενων στο μητρώο του ΕΦΚΑ το Φεβρουάριο του 2017, οι 557.102 εργάζονταν με μερική απασχόληση με μέσο μισθό μόλις 378,96 ευρώ!

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 σημειώθηκε αύξηση των ασφαλισμένων για μερική απασχόληση κατά 2.423 άτομα, ενώ ο μέσος μισθός της μερικής απασχόλησης από 394,13 ευρώ τον Ιανουάριο του 2017, έπεσε στα 378,96 ευρώ το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ακόμα πιο κάτω, δηλαδή, από τον κατώτατο βασικό μισθό.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για το Φεβρουάριο του 2017 και επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται πάνω από το ένα τρίτο των εργαζόμενων στη χώρα μας, με μισθούς οι οποίοι είναι απαγορευτικοί για μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση.

Μπορεί οι κυβερνώντες να μιλούν για μείωση της ανεργίας, μπορεί να πανηγυρίζουν για το κλείσιμο της αξιολόγησης και να «βλέπουν» ήδη την ανάπτυξη προ των θυρών, ωστόσο, τα δεδομένα αποτελούν γροθιά στο στομάχι.

Αναλυτικά τα στοιχεία για την απασχόληση τον Φεβρουάριο του 2017 από τον ΕΦΚΑ δείχνουν τα ότι υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 224.795 κοινές επιχειρήσεις και 8.564 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.760.076, εκ των οποίων 1.728.442 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.634 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,85 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 20,98 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,38. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,52 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.193,38 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,66 ευρώ και 378,96 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,53 ευρώ και ο μέσος μισθός 555,67 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,72% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,66%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 86,25% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,03%.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,20%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 17,01% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,46%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 2,74%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,64%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,69% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,60%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,31% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,98%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,29% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,63%.