Στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία απασχόλησης του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ανοίγει και άλλο τη «βεντάλια» της επίδρασής της στη δημόσια διοίκηση. Εφεξής, στο κέντρο διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ, θα βρίσκεται και η διαδικτυακή υπηρεσία που αφορά το σύστημα Εργάνη. Ειδικότερα, θα μπορούν πλέον να ελέγχονται τα στοιχεία για την κατάσταση της απασχόλησης, όπως αποτυπώνονται στο εν λόγω σύστημα. Έτσι, επεκτείνεται όλο και περισσότερο η μεγαλύτερη σύζευξη των διάφορων φορέων στη Δημόσια Διοίκηση.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποσαφηνίζεται ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία απασχόλησης με ΑΦΜ του εργαζόμενου (getEmployeeRelation). Επίσης, θα διατίθενται στοιχεία για την εργασιακή κατάσταση του εργαζόμενου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου (getEmploymentRelationship).

Ανάλογη δυνατότητα θα παρέχεται και για περιπτώσεις συνταξιούχων για να διαπιστώνονται τυχόν στοιχεία που αφορούν την απασχόλησή τους, σε περίπτωση που συνεχίζουν να εργάζονται. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα ελέγχου για το ποιοι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης εντάχθηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για να διαπιστώνονται με απόλυτη ακρίβεια οι πληγέντες από την πανδημία.