Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που προέκυψε από το 44ο εκλογικό Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ως εξής:

1. Πρόεδρος: Λάμπρου Βασίλειος
2. Αντιπρόεδρος: Κατσιαμάκης Ανδρέας
3. Γεν. Γραμματέας: Φούκας Δημήτριος
4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Κατσαρός Βασίλειος
5. Γραμματέας Οικονομικών: Κωστάρας Βασίλειος
6. Οργανωτικός Γραμματέας: Θεοδώρου Θεόδωρος
7. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Κουβατζής Δημήτριος
8. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Μουστακίδης Δημήτριος
9. Αναπλ .Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Μηλιώνης Σταύρος
10. Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων: Παύλου Ελένη
11. Αναπλ. Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κατσικερός Λεωνίδας
12. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας: Μαριόλης Ιωάννης
13. Αναπληρ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας: Κοτζαμπασίδης Γεώργιος

Μέλη

1. Αποστολίδης Κωνσταντίνος

2. Βάκος Βασίλειος

3. Βαρδίκος Ιωάννης
4. Γκουβάς Σωτήριος

5. Γκούτζας Ευάγγελος

6. Ζήκος Απόστολος
7. Κατσάρης Σπυρίδων

8. Κατσίδης Παναγιώτης
9. Κυριάκου Νικόλαος

10. Μανωλόπουλος Γεώργιος
11. Μασσάρος Κωνσταντίνος

12. Μπουμπούλης Λυσίμαχος
13. Παπαμάρκου Γεώργιος

14. Περράκης Αλέξανδρος
15. Ρουτζούνη Ευανθία

16. Σιδηρόπουλος Κυριάκος

17. Σκιαδά Ελένη
18. Σκούρτας Βασίλειος

19. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
20. Σταυρίδου Αντωνία

21. Στρίκος Στρίγκος Κωνσταντίνος
22. Φωλιάς Αθανάσιος