Τα «θολά σημεία» της τηλεργασίας κάνουν άνω-κάτω τις επιχειρήσεις!

«Τρέχουν να προλάβουν» τα χρονοδιαγράμματα για να γλιτώσουν το πρόστιμο! Ο λόγος για τις χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική, οι οποίες με βάση τη διάταξη περί τηλεργασίας που μόλις χθες το βράδυ κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας, υποχρεώνονται εντός 24 ωρών να ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας! Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μία μόλις μέρα, είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν στο σύστημα Εργάνη, όλοι οι εργαζόμενοι (40%) των επιχειρήσεων που για το επόμενο δεκαπενθήμερο θα δουλεύουν με όρους τηλεργασίας, δηλαδή εξ αποστάσεως.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό και γίνεται ακόμα πιο πιεστικό από το πρόστιμο των 3.000 ευρώ που «επικρέμεται» πάνω από τις επιχειρήσεις σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί…

Βέβαια τα λογιστήρια, δικαίως, εκφράζουν μια σειρά από προβληματισμούς για το πώς θα μπορέσουν να ορίσουν τους εργαζόμενους εκείνους, οι οποίοι εφεξής και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα δουλεύουν από το σπίτι τους. Τονίζουν ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και ότι απλώς έχει  γίνει μεταφορά ενός παλιότερου ελλιπούς πλαισίου, ώστε να ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Προσθέτουν δε ότι τα «θολά σημεία» στη νομοθεσία είναι τέτοια, ώστε δεν αποσαφηνίζεται ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των εργαζομένων που η εργασίας τους μπορεί να παρασχεθεί «εξ αποστάσεως».

Ακόμα και έτσι πάντως, στην «επίμαχη» διάταξη οριοθετείται και η ανάλογη προσαρμογή του ωραρίου για τους «άτυχους» εργαζόμενους, που θα πρέπει να μεταβαίνουν στην εργασία τους για τις επόμενες 15 ημέρες. Ακριβέστερα, τόσο η προσέλευση όσο και η αποχώρηση των εργαζομένων, θα πρέπει να πραγματοποιείται «κατά κύματα», προς αποφυγή του συγχρωτισμού ως εξής:

  • Το ¼ των εργαζομένων θα προσέρχεται στην εργασία του στις 8 το πρωί και θα αποχωρεί στις 4 το απόγευμα.
  • Το ¼ των εργαζομένων θα μεταβαίνει στην εργασία του στις 8:30 το πρωί και θα ολοκληρώνει τη δουλειά του στις 16:30 το απόγευμα.
  • Το ¼ των εργαζομένων θα πηγαίνει στο χώρο εργασίας στις 9 το πρωί και θα φεύγει στις 5 το απόγευμα.
  • Το ¼ των εργαζομένων θα ξεκινάει εργασία στις 9:30 το πρωί και θα την ολοκληρώνει στις 17:30 το απόγευμα.

Αντίστοιχες προσαρμογές θα μπορούν να γίνονται ανάλογα με την ώρα προσέλευσης, ανά περίπτωση επιχείρησης.

Ο εργοδότης για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει το μέτρο, δεν θα έχει υποχρέωση να καταχωρεί στο σύστημα «Εργάνη» τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που αφορούν το ωράριο εργασίας ή εν γένει τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων του. Διατηρεί όμως την υποχρέωση που αφορά την προαναγγελία της υπερεργασίας ή της όποιας υπερωριακής απασχόλησης. Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέτρα που τέθηκαν μόλις την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας να επεκταθούν, στην περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο, προς αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Επίσης, όσοι εργαστούν με τηλεργασία δεν θα έχουν την παραμικρή μεταβολή τόσο ως προς τη σύμβαση εργασίας τους, όσο και ως προς το μισθό που λαμβάνουν.