Τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση του ΟΑΕΔ για 1.882 θέσεις εργασίας στα hot spots

Άμεσα αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 1.882 ανέργων που θα εργαστούν στα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις περιφέρειες της χώρας.

Η Δράση, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 13,2 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Η κατανομή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει με βάση τις ανάγκες, όπως εκείνες καταγράφηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών/Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, οικοδόμων, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Κριτήρια μοριοδότησης

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
  • Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 13.191.156,27 ευρώ. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για εργαζόμενους άνω των 25 ετών.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.