Τι αλλάζει στην πρόσληψη προσωπικού από το υπ. Πολιτισμού για τις ανασκαφές

Αλλαγές στο τρόπο πρόσληψης προσωπικού από το υπουργείο Πολιτισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών φέρνει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που ψηφίζεται τη Δευτέρα.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 344, ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (ΜΠΑΕ), στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αφού από 1η/1/2020 οι σχετικές προσλήψεις θα γίνονται μόνο από όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου στο ΦΕΚ, ο υπουργός Πολιτισμού εκδίδει απόφαση στην οποία, μεταξύ άλλων, θα ορίζονται οι ειδικότητες, οι κλάδοι και οι κατηγορίες εκπαίδευσης των μελών, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η σχετική μοριοδότηση, ο τρόπος εγγραφής των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο, η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω του Μητρώου κ.λπ. Η εγγραφή στη Μητρώο θα ξεκινήσει με την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 344, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έργων τρίτων, διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Μητρώου.