Τι αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο στα επιδόματα αναπηρίας

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αλλαγές στα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που δίνονται από τον ΟΓΑ, ενώ ταυτόχρονα εισάγεται και η παράμετρος της «λειτουργικότητας του ατόµου µε αναπηρία».

Σύμφωνα με το άρθρο 215 του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που ψηφίζεται στη Βουλή, αναπροσαρμόζεται η διαδικασία παρακολούθησης, καταγραφής και αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρία που δικαιούνται επίδομα, με τις αλλαγές να ξεκινούν με ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την περιφέρεια Αττικής.

Εντός, λοιπόν, του Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον ΟΓΑ και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου με αναπηρία, κάτι που αφορά τη λεγόμενη λειτουργικότητα.

Η εν λόγω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στις προνοιακές παροχές και διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια Αττικής.

Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, για το νέο πλαίσιο παραπέμπονται σε σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή, διαβίβαση και αξιολόγηση της αίτησης, ο τρόπος συνυποβολής των δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης της διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, τα ΚΕΠΑ που συμμετέχουν, η διαδικασία εντός των ΚΕΠΑ για την εκτίμηση της δυνατότητας των ατόμων με αναπηρία να φέρουν σε πέρας δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, όπως και ο χρόνος και τρόπος καταβολής των παροχών σε χρήμα.

Τέλος, συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) και λειτουργεί στον ΟΓΑ πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών, ενώ η αρμοδιότητα για τα επιδόματα αναπηρίας περνά από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Εργασίας.

Στην αιτιολογικής έκθεση, τονίζεται ότι «η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία σήµερα χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση των φορέων χορήγησης και παροχής πληροφοριών, ανομοιογένεια, ανισότητες, γραφειοκρατία, πληθώρα εγγράφων δικαιολογητικών και ανάγκη πολλαπλών µετακινήσεων του ατόµου µε αναπηρία οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις ανάγκες και την ιδιαίτερη ευαλωτότητά του. Απαιτείται, εποµένως, µια ριζική αλλαγή που να εξασφαλίζει τη χορήγηση των προνοιακών επιδοµάτων µε τρόπο σύγχρονο, ενιαίο, δίκαιο, διαφανή, φιλικό και µε σεβασµό προς το άτοµο µε αναπηρία, που να τηρεί στο ακέραιο τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε αναπηρία, την οποία η χώρα µας έχει ενσωµατώσει µε το ν.4488/2017 και έχει υιοθετήσει τις κατευθύνσεις για την υλοποίησή της».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι πολύ πρόσφατα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υπογράμμιζε ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης των επιδομάτων αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η Έφη Αχτσιόγλου, την 1η Δεκεμβρίου 2017 και κατά τη διάρκεια των επαφών με την τρόικα για την τρίτη αξιολόγηση, σημείωνε ότι «δεν τίθεται κανένα θέμα σχετικά με το ύψος των επιδομάτων. Στα αναπηρικά επιδόματα αυτό που συζητάτε είναι ένας πρόσθετος τρόπος αξιολόγησης της αναπηρίας, ο οποίος δεν θα επιδράσει στο ύψος των επιδομάτων και θα τεθεί σε εφαρμογή κάποια στιγμή μέσα στο 2018. Στόχος είναι να γίνει μια ορθότερη αξιολόγηση στη βάση και κριτηρίων λειτουργικότητας».