Τι κρύβουν τα νέα-μειωμένα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Ένα νέο τοπίο στα πρόστιμα για τους παραβάτες εργοδότες, είναι αυτό που δημιούργησε η κυβέρνηση. Στο εξής ανάλογα με την παράβαση τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 300 έως 8.000 ευρώ. Το νέο σύστημα δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε λειτουργία.

Του Χάρη Δημητρίου

Όμως πριν αναλυθεί η «φύση» των προστίμων, πρέπει να τονιστεί ότι διαπιστώνονται πολύ σημαντικές μειώσεις που εγείρουν εύλογα ερωτηματικά.

Για παράδειγμα, η αδήλωτη υπερωρία έως τώρα, στοίχιζε στον εργοδότη έως 15.000 ευρώ. Στο εξής θα του κοστίζει μόλις… 1.000 ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορεί στο μέλλον ο «μπαταχτσής» εργοδότης να συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του. Επίσης, προκαλεί εξίσου ερωτηματικά το γεγονός ότι οι συστηματικοί παραβάτες δεν θα υφίστανται διπλασιασμό του προστίμου τους, όπως ίσχυε έως τώρα, αλλά προσαυξήσεις που στο μέγιστο επίπεδο θα είναι της τάξης του 20%…

Πιο αναλυτικά, οι παράμετροι που τέθηκαν από το υπουργείο Εργασίας είναι το ενδεχόμενο της υποτροπής από τον εργοδότη–παραβάτη, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της παράβασης.

Ακριβέστερα, σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ:

Τα κριτήρια για τυχόν διοικητικές κυρώσεις είναι τα ακόλουθα:

i) Η σοβαρότητα της παράβασης.

ii) Ο αριθμός εργαζομένων.

iii) Η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις.

iv) Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται.

v) Το μέγεθος της επιχείρησης.

vi) Το καθεστώς απασχόλησης.

Οι παραβάσεις στο εξής θα χαρακτηρίζονται είτε «Γενικές» είτε «Ατομικού Χαρακτήρα».

Σε ό,τι αφορά τις Γενικές τα πρόστιμα διακρίνονται ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 300 ευρώ για χαμηλές,
 • 500 ευρώ για σημαντικές,
 • 1.000 ευρώ για υψηλές, και
 • 1.800 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 400 ευρώ για χαμηλές,
 • 800 ευρώ για σημαντικές,
 • 1.200 ευρώ για υψηλές, και
 • 2.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 800 ευρώ για χαμηλές,
 • 1.500 ευρώ για σημαντικές,
 • 2.000 ευρώ για υψηλές, και
 • 3.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 1.000 ευρώ για χαμηλές,
 • 2.000 ευρώ για σημαντικές,
 • 2.500 ευρώ για υψηλές, και
 • 4.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 1.500 ευρώ για χαμηλές,
 • 2.500 ευρώ για σημαντικές,
 • 3.000 ευρώ για υψηλές, και
 • 6.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

 • 2.000 ευρώ για χαμηλές,
 • 3.000 ευρώ για σημαντικές,
 • 4.000 ευρώ για υψηλές, και
 • 8.000 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Οι παραβάσεις που θα χαρακτηρίζονται ως «Ατομικού χαρακτήρα» θα επιφέρουν πρόστιμο ανάλογα με τον κάθε εργαζόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για περιπτώσεις υποτροπής στις ίδιες παραβάσεις, οι εργοδότες θα αντιμετωπίζουν προσαύξηση επί του προστίμου, η οποία θα είναι 5% για παραβάσεις που θα θεωρούνται ως «χαμηλές» και κλιμακωτά θα φτάνει έως και το 20%.