Το ανώτατο όριο υπερωριών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες για το Β’ εξάμηνο 2018

Υπεγράφη η απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, με την οποία γίνεται ο καθορισμός των ανώτατων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ εξάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την απόφαση ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2018 ορίζονται οι 30 ώρες.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας.

Τέλος, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932 καθώς και των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932.

Δείτε την απόφαση

25_IOYN_2018_ORIO_YPERORIWN_B_EXAMHNO_2018