Το επταήμερο Μητσοτάκη και οι πραγματικά νόμιμες ώρες εργασίας!

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν επτά ημέρες την εβδομάδα. Μετά το σάλο που έχει προκληθεί από την χθεσινή δήλωση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων για επταήμερη απασχόληση, το asfalistiko.gr παρουσιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Του Χάρη Δημητρίου

Βασική παράμετρος είναι ότι στο Προεδρικό Διάταγμα του 1999 (ΠΔ 88) που αφορά τους όρους εργασίας, τονίζεται ρητά ότι ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται ανάπαυση 24 συνεχόμενων ωρών κάθε εβδομάδα. Στην περίπτωση που η φύση της εργασίας είναι τέτοια, π.χ. τουρισμός ή επισιτισμός και δεν μπορεί να δοθεί ο ανωτέρω χρόνος ανάπαυσης, αυτό σημαίνει ότι κατ’ εξαίρεση, ο εργαζόμενος θα δουλεύει και τις Κυριακές. Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, ο εργοδότης υποχρεώνεται να χορηγήσει ρεπό την αμέσως επόμενη εβδομάδα, από την κυριακάτικη εργασία του εργαζόμενου.

Το μέτρο αυτό, στην ουσία δεν αφήνει περιθώρια για θεσμοθέτηση της επταήμερης απασχόλησης. Αντίθετα, στη χώρα προβλέπεται είτε πενθήμερη είτε εξαήμερη εργασία. Ανάλογα με τη συμφωνία που θα καταλήξουν τα δύο μέρη (εργοδότες και εργαζόμενοι), θα μπορεί να παρέχεται εργασία πέντε ημέρες την εβδομάδα για οκτώ ώρες την ημέρα, ή έξι ημέρες την εβδομάδα για επτά ώρες ημερησίως.

Προσοχή: Τα δύο αυτά μοντέλα εργασίας λειτουργούν αυτόνομα και όχι παράλληλα. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του, να επιβάλλει πότε το ένα και πότε το άλλο μοντέλο εργασίας, στον εργαζόμενο.

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση της πενθήμερης εργασίας, το Σάββατο εξαιρείται από την απασχόληση. Αν κατ’ εξαίρεση πρέπει ο εργαζόμενος να δουλέψει Σάββατο, τότε ο εργοδότης πρέπει να τον αποζημιώσει καταβάλλοντας το ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 30%, όπως ορίζει ο νόμος.

Ακόμα και το σκέλος της υπερωριακής απασχόλησης έχει όρια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η επιχείρηση θέλει να αξιοποιήσει τον εργαζόμενο πέραν του οκταώρου που έχει συμφωνήσει μαζί του, δεν μπορεί να το πράξει για περισσότερες από πέντε επιπλέον ώρες. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται ο εργαζόμενος να δουλεύει παραπάνω από 13 ώρες την ημέρα.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τις ώρες εργασίας δεν ισχύουν μόνο για εργαζόμενους με σύμβαση. Ισχύουν ακόμα και για εργαζόμενους που απασχολούνται από το σπίτι ή με τη μορφή της τηλεργασίας.