Το ΣτΕ δικαίωσε 11 αδιόριστος αναπληρωτές και ωρομίσθιους γυμναστές

Έντεκα αναπληρωτές και ωρομίσθιοι γυμναστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν πετύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008 αλλά δεν είχαν διορισθεί δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου 3687/2008 για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.

Οι 11 εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής ζητούσαν από το ΣτΕ να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του έτους 2009. Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ στην απόφασή του αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3687/2008 είναι αντισυνταγματικές.

Έτσι έγινε δεκτή η αίτηση των 11 γυμναστών και ακυρώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις στο κομμάτι τους με βάση το οποίο καλύφθηκαν οι θέσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου Φυσικής Αγωγής και έμεινα εκτός οι 11 που προσέφυγαν, «με διορισμό», όπως αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ, «κατ΄ εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3687/2008, οι οποίοι είτε είχαν συμπληρώσει 30μηνη προϋπηρεσία την 30.6.2008, είτε είχαν συμπληρώσει 24μηνη προϋπηρεσία και είχαν λάβει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ».