Το 60% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα δεν καρπώνεται την αύξηση του κατώτατου μισθού

Το 59% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα (1.410.207 άτομα), λαμβάνουν αποδοχές μεγαλύτερες των 800 ευρώ και έτσι δεν επηρεάζονται από τις κυοφορούμενες αυξήσεις του κατώτατου μισθού.

Πρόκειται για μια μεγάλη δεξαμενή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, με τους περισσότερους από αυτούς (1.031.880 άτομα) να έχουν μικτό μισθό από 800 έως 1.500 ευρώ το πολύ. Με δεδομένο ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω τους μισθούς που καταβάλλουν εξαιτίας της σημαντικής αύξησης που επέρχεται στις κατώτατες αποδοχές, αποτελεί ζητούμενο το πόσο και το πότε.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού θα στείλει μήνυμα προς τους εργοδότες και την αγορά, ώστε να πραγματοποιηθούν ανάλογες αυξήσεις. Όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό της αύξησης, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι και το «σήμα» προς την αγορά. Υπάρχει άλλωστε η πεποίθηση ότι μπορεί να φτάσει η αύξηση στα επίπεδα του 9%, από τα 713 ευρώ που είναι σήμερα, έως τα 780 ευρώ μικτά, με απώτερο σκοπό να καλυφθεί το 9,6% που είναι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας (2022), έως 800 ευρώ λαμβάνουν 839.392 άτομα ή 35,54% του συνόλου:

 • 336.400 μισθωτοί απασχολούνται με αμοιβές κάτω των 500 ευρώ το μήνα. Πρόκειται για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που αμείβονται συνήθως με βάση τον κατώτατο και συνεπώς επηρεάζονται έμμεσα από την νέα αύξηση.
 • 71.068 μισθωτοί απασχολούνται με αμοιβές 501 – 600 ευρώ το μήνα. Πρόκειται επίσης για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
 • 55.382 μισθωτοί απασχολούνται με αμοιβές 601 – 700 ευρώ το μήνα. Και αυτή η κατηγορία αφορά κυρίως εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
 • 376.542 μισθωτοί απασχολούνται με αμοιβές 701 – 800 ευρώ το μήνα. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης που αμείβονται κατά κανόνα με τον κατώτατο των 713 ευρώ το μήνα καθώς και υψηλότερους μισθούς. Η συγκεκριμένη μερίδα εργαζομένων είναι αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο από την αύξηση.

Στον αντίποδα, πάνω από 800 ευρώ λαμβάνουν οι εξής εργαζόμενοι:

 • 274.468 εργαζόμενοι με μισθό 800 – 900 ευρώ.
 • 247.272 εργαζόμενοι με μισθό 900 – 1.000 ευρώ.
 • 279.887 εργαζόμενοι με μισθό 1.000 – 1.200 ευρώ.
 • 230.253 εργαζόμενοι με μισθό 1.200 – 1.500 ευρώ.
 • 180.945 εργαζόμενοι με μισθό 1.500 – 2.000 ευρώ.
 • 82.164 εργαζόμενοι με μισθό 2.000 – 2.500 ευρώ.
 • 43.207 εργαζόμενοι με μισθό 2.500 – 3.000 ευρώ.
 • 72.011 εργαζόμενοι με μισθό άνω των 3.000 ευρώ